?

Log in

No account? Create an account
Maxim Pshenichnikov
April 23rd, 2012
08:13 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
К вопросу языкознания

(19 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:samoljot
Date:April 23rd, 2012 08:02 pm (UTC)
(Link)
Ну, это с вашей точки зрения почти не произносят, а мне кажется, что в голландском соответствующий звук произносится вполне отчетливо.
А вот во французском действительно ничего не произносят. Поэтому Голландия и Олланд.

А передавать h как г - это давняя русская традиция. Было понимание, что русское х соответствует немецкому ch, и для h не подходит, решили передавать как "г" (что на мой взгляд еще меньше соответствует, но решили вот так).
Поэтому Гогенлое, Гогенцоллерн и т.д.

А что касается h в голландском, есть интересная история про адмирала Де Рёйтера, который его совал куда ни попадя, потому что в зеландском диалекте его действительно не произносят.

De Ruyter (1607-1676) geboren en getogen Zeeuw heeft zijn hele leven Zeeuws gesproken. Zijn moeder was Zeeuwse, dat zegt al genoeg, maar ook zijn drie vrouwen waren dat. Over het taalgebruik van De Ruyter bestaan allerlei anekdotes, bijvoorbeeld over die van de slag bij Plymouth (1653), toen hij volgens zegslieden "dapper Zeeuwse taal" sprak, wat niet zo gek is: in het vuur van welke strijd ook spreekt iedereen zijn moedertaal. Over hoe dat spreken van De Ruyter geklonken heeft zijn we redelijk geïnformeerd dank zij z'n geschriften. [...] Bijvoorbeeld wat betreft de h. De Ruyter kon die niet uitspreken, dat blijkt uit het grote aantal verkeerde h's dat hij schrijft. Het zijn de hypercorrecte h's van iemand die zich op dit punt onzeker voelt en bang is h's weg te laten waar dat niet mag. Die neemt het zekere voor 't onzekere en strooit kwistig h's in 't rond: "Voor hanker gaan, ten hoorlog trekken, de Hooranje vlag hijsen" en verder sprak hij zoals Zeeuwen nog altijd doen: ons bluven zunig. We kunnen er dus vanuit gaan dat elke ij bij de Ruyter ie was of uu: diek, kieken, bluven , pupe en dat elke ui als uu geklonken heeft. Water was waeter en later laeter.

И еще есть байка про Людовика-Наполеона, короля Нидерландов, который якобы произносил свой титул de koning van Holland как de konijn van Olland. Вместо Короля Голландии - Кролик Олландии.
Но это антинаполеоновская байка, на самом деле Людовик-Наполеон голландский выучил довольно неплохо, и вел на этом языке активную переписку.

Edited at 2012-04-23 08:03 pm (UTC)
[User Picture]
From:oude_rus
Date:April 23rd, 2012 08:34 pm (UTC)
(Link)
//elke ui als uu geklonken heeft//
боюсь, что и я разницу едва ли услышу, а я ведь ни разу не адмирал.
Powered by LiveJournal.com